Kontaktujte nás: info@minnich.cz

Engineering

       

Engineering je velice komplexní činnost, obsahující kromě jiného posouzení vyrobitelnosti, nákladů, údržby, ergonomie, spolehlivosti a jiné aspekty produktu.

Výstupem této prvotní analýzy je návrh konstrukce. Samotná struktura modelu, formát dat, výkresy, kusovníky až po vytisknutou kompletní dokumentaci podléhají interním normám dané automobilky. Před započetím projektu komunikujeme s klientem požadavky zákazníka ohledně konstrukce. V principu vycházíme z těchto standardů:

  

Welding gun

Konstrukce - standardy


  • Návrh konstrukce vypracujeme dle standardu VW 39D 22001/2 nebo obdobného standardu BMW.

  • Alternativně podle jiného, klientem dodaného interního nebo externího standardu.

  • Konkrétní požadavky na strukturu modelu a metody: např. linků, zakótování v modelu a pod. uplatníme dle zvyklostí klienta, nebo jeho zákazníka po vzájemné domluvě.